РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 166
статия Vladimirov, L. Diagnostic of Trans-Boundary Environmental Security.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 56-60, ISSN 2255-6923.
статия Vladimirov, L. Hazards and Threats in Environment of Transboundary Areas.// Journal of Environmental Nanotechnology, 2012, No 1, pp. 32-39, ISSN 2279-0748.
статия Vladimirov, L. Determination, Analysis and Assessment of the transbounder Impacts upon the Environment.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 10-15, ISSN 1314-4138.
статия Vladimirov, L. Risk Assessment for Air Contamination during Fire Works.// Ecologica, 2008, No 15(XV), pp. 39-44, ISSN 0354-3285.
статия Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part IІ. Risk Decrease.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 175-179, ISSN 1307-0428.
статия Vladimirov, L. Method of Assessment of Environmental Security of dangerous Plants.// Journal of Material Science and Technology, Volume 16, 2008, No 3, pp. 214-222, ISSN 1003-0302.
статия Vladimirov, L. Risk of dust contamination of air.// Belgrade, Proceedings of International Scientific Conference Quality of Air protection, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection, 2008, No 2, pp. 103-111.
статия Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part I. Risk Assessment.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 168-174, ISSN 1307-0428.
статия Vladimirov, L. Diagnostic of Environmental Security.// Ecologica, 2007, No 13, pp. 42-46, ISSN 0354-3285.
статия Vladimirov, L. Сriticality Assessment.// Ecologica International, 2007, No 50, pp. 23-29, ISSN 0354-3285.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev. Study of the Environmental noise pollution in production economical activities.// Journal Scientific and applied research, 2013, No 4, pp. 146-153, ISSN 1314-6289.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Modeling of environmentally dangerous phenomenon occurrence from river water's pollution with slaughter blood.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 1, pp. 45-46, ISSN 2307-6283.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 2, pp. 43-44, ISSN 2307-6283.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Tomov. Environment management in students higher education.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 42-50, ISSN 1314-6289.
статия Vladimirov, L., V. Tomov. Risk and Uncertainty in Diagnostic of Environmental Security.// Journal of Material Science and Technology, 2008, No 2, pp. 111-120, ISSN 1005-0302.
статия Владимиров Л. В., Н. Ковачев. Emission models of sulfur and nitrogen oxides and expenditures of environmental protection in the in european union.// Устойчиво развитие, 2014, No 20, pp. 119-124
статия Владимиров, Л. Система дескриптори за формализация на риска от трансгранични екологично опасни обекти.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 77-85, ISSN 1311-9222.
статия Владимиров, Л. Опасност от прахово замърсяване на атмосферния въздух в гранична зона Русе - Гюргево.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 109-118, ISSN 1311-9222.
статия Владимиров, Л. Моделиране на трансграничните екологични опасности.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 54-61, ISSN 1311-106Х.
статия Владимиров, Л. Утилизация на кланична кръв.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 49-53, ISSN 1311-106Х.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.