РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 95
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov., R. Rusev. Educational computer games for different types of learning.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5, Volume 10, pp. 44-48, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. Study of the integral approach as an innovative method of establishing conditions for an interdisciplinary-oriented learning process.// Journal EPS (Journal of Education, Psychology and Social Sciences), 2015, No vol. 2, pp. 143-157, ISSN 1339-1488.
статия Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. From methodological principles to concrete strategies in the integral approach.// Proceedings ICTIC (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences), 2015, No vol. 4,issue, pp. 116-120, ISSN 1339-9144.
статия Voinoihovska, V., Sv. Tsankov. Increasing student’s engagement and motivation with game-based education – theoretical overview.// Information, communication and control systems and technologies, 2013, No 1, pp. 65-68, ISSN 1314-7455.
статия Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители.// Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, ISSN ?.
статия Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите.// Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, ISSN ?.
доклад Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voуnohovska, I. Stoyanov, T. Iliev. Description of Virtual Equipment in the EVEEE Environment. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 49-52, ISBN 978-1-5386-5577-1.
доклад Goranova, E. and V. Voinohovska,. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF LECTURERS WHO DEVELOP MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENTS. IN: ICERI2017 Proceedings, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 749-754, ISBN 978-84-697-6957-7.
доклад Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF M-LEARNING – A STUDY IN THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS. IN: Proceedings of ICERI 2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5257-5263, ISBN 978-84-09-05948-5.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Analysis of the results of measuring the polar-dependent and polar-independent cognitive style in training pupils in information technology through multimedia learning environment. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings Citation Index, Barcelona (Spain), Published by IATED Academy, 2016, ISBN 978-84-608-8860-4.
доклад Tsankov, Sv. V. Voinohovska. The integral approach - an innovative method used in the Informatics and Information Technologies training in the academic-disciplines educational. IN: III International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Milano (Italy), Higher Education Springer (SSCI), Social Behavior and Personality: an international journal (SSCI), 2014
доклад Tsankov, Sv., E. Popandonova-Zhelyazova, V. Voinohovska. Model of Systematic Approach for Designing Curriculum or Training Course. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Tsankov, Sv., V. Voinohovska. USING EDUCATIONAL COMPUTER GAMES – AN OVERVIEW OF STRENGTHS AND WEAKNESSES. IN: EDULEARN14 Proceedings - 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th - 9th, 2014, Barcelona, Spain, Published by IATED Academy, 2014, pp. 6183-6188, ISBN 978-84-617-0557-3.
доклад Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE MULTIMEDIA IN EDUCATION – INTRODUCTION TO THE PROBLEMS UNDER EXAMINATION. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 172-174, ISBN 978-966-641-491-8.
доклад Tsankov, Sv., V. Voinohovska. A MODEL FOR E-LEARNING RESOURCES DEVELOPMENT. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
доклад Tsankov, Sv., V. Voinohovska, G. Dimitrov. Research on the impact of interactive educational multimedia at student’s motivation to study different informatics disciplines. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5785-5791, ISBN 978-84-608-5617-7.
доклад Tsankov, Svetlozar; Voinohovska, Valentina. The Positive Effect of Using the Integral Approach for Improving Quality of Learning and Students' motivation. IN: Proceedings of the National Conference on, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2015, pp. 158-165, ISBN 1314-0752.
доклад Tsankov, Svetozar; Voynohovska, Valentina. Group Work as a Strategy to Improve the Effectiveness of the Learning Process. IN: Proceedings of the National Conference on "Education in the Information Society", Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2013, pp. 258-267, ISBN 1314-0752.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.