РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 716
монография Лечева, Г. Синергетични методи (интерактивен модел на перманентна педагогическа практика). Силистра, РИТТ, 2010, стр. 86, ISBN 10:-954-759-250-5.
монография Лечева, Г.Л. Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост. Силистра, РИТТ, 2015, стр. 216, ISBN 978 954 759 321-3.
монография Петранка Трендафилова. Моделиране на пословици и поговорки, повлияни от християнството (семантично и лексикографско проучване). Известие на НЦ „Дазий Доростолски” книга 6.. Русе, Университетски издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2014, ISBN ISSN 1314-7395.
монография Трендафилова, П. Лингвокултурологично съпоставително изследване на български и руски пословици и поговорки. Русе, RITT, 2014, стр. *, ISBN 978-954-759-30-60.
монография Трендафилова, П. Речник с тълкуване на 200 български пословици и поговорки и еквивалентите им в руски език. Форми на еквивалентност. Международни сходства и конфликти. Силистра, RITT, 2006, стр. *, ISBN 10:954-759-137-1.
монография Трендафилова, П. Стилистика на българския език. Учебно помагало (Теоретични разработки, задачи и текстове). Силистра, "Александър Ковачев", 2004, стр. 199, ISBN 954-8775-24-7.
монография Трендафилова, П. Семиотични проблеми на сакралния текст. Библията и семиотиката. Силистра, "Александър Ковачев", 1998, стр. 199, ISBN 954-8775-04-2.
студия Богданова, Т. Създаване на интерактивна среда при обучението на студенти по физика. Русе, издателство на Русенския университет, 2013, стр. 64, ISBN 978-954-759-308-4.
студия Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
студия Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
студия Галина Лечева. Експеренциалното образование. Известия, кн. 9., Издателски център на Русенския университет, 2017, стр. 127-141, ISBN 1313-7395.
студия Георгиева Т. За състава и редакцията на Златоструй с Тържественик от XII век (ркп. РНБ, F.п.I.46). - В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Георгиева Т. Поучение за ап. Петър и Павел в състава на календарната част на ръкопис F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер.. Шумен, Университетско издателсво, 2014, стр. 242-256, ISBN 978-619-00-0096-9.
студия Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 263-282, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство. Преславска книжовна школа, Т. 12. В чест на доц. д-р Мария Тихова.Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Научен център «Прес. Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски»., 2012, стр. стр. 263-285, ISBN ISBN 978-954-400-.
студия Георгиева, Т. Небесните покровители на град Силистра. - В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга ІХ, година ІХ.. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 173-193, ISBN 1313-7395.
студия Георгиева, Т. За състава на ркп. F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. Преславска книжовна школа, Т. 13, Шумен, Университетско издателство, 2013, стр. 172-194, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Георгиева, Т. Слово за Рождество Христово в състава на минейния Тържественик от ХІІ век. - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 283-304, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Горанова Eвгения. Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2015, стр. 40, ISBN 978-954-7593-25-1.
студия Горанова, Евг. Синергетична методика при обучение в мултимедийна среда. Известия на Научен център " Св. Дазий Доростолски" книга IX, 2017, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 105-126, ISBN 1313-7395.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.