РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2221 до 2240 от общо 2306
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
книга Ангелова, П. и М. Корнажева, (Ред.). Научни трудове, т. 38, серия 1. Европеистика.. Русе, Русенски университет, 2001, стр. 222, ISBN 1311-3321.
книга Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда 1. Тенденции и предизвикателства пред устойчивото развитие - общ преглед; 9. Политики за устойчиво потребление и производство (SCP). Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
книга Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда, 3. Кодекс на корпоративната устойчивост;5. ЕМАС- поддържаща система на екомениджмънта;7. Европейска схема за екомаркировка. Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
книга Антонова, Д., Глава 2 и Глава 4.//В: М. Кирова, С. Рускова, С. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 71-97, ISBN 978-954-8675-76-5.
книга Антонова, Д., М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Раздел VІ и Раздел VІІІ. Русе, Primax, България, 2013, стр. 71, 97, ISBN 978 954 8675765.
книга Бузера, Й., Е.Димитрова, О. Кайтер, Н.Паня, Ю.Попова, Ю. Рот, А. Тенеску. Основи на интеркултурната комуникация. Велико Търново, Фабер, 2012, стр. 227, ISBN 978-954-400-834-5.
книга Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
книга Д. Антонова, Раздел 7. Възможности за развитие на човешките ресурси.// В: М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
книга Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.
книга Димов, Иван Димитров, Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова Димов, Емил Димов. Обща икономическа теория. София, Нова звезда, 2003, стр. 384, ISBN 954-8981-45-9.
книга Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
книга Еленкова А., Дафина Георгиева Донева. Маркетинг. Текстове, задачи, казуси. Варна, Славена, 1994, стр. 160, ISBN 954-579-013-Х.
книга Йорданова, Д. Ръководство за привличане на инвестиции в малки общини. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 46, ISBN 1.
книга Кирова, М. Иновационни алтернативи за технологично развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 196, ISBN 978-954-8675-27-7.
книга Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 3. Политика за устойчиво регионално развитие, Раздел 6. Значение на регионалната инфраструктура.. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстър за управление и опазване на околната среда. Русе, ППРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С.Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, т.5 Развитие на свързаните с туризма сектори на икономиката. Хранително-вкусова и мебелна индустрии, зeмедели. гр. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 85-106, ISBN 978-954-8675-77-2.
книга Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ. София, SNOWMOD, 2018, стр. 357, ISBN 978-619-90916-0-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.