РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22301 до 22320 от общо 23149
книга Родригес, Д., С.Р. Караколева. Пакет pst-eucl. Евклидова геометрия с PSTricks. CTAN, Comprehensive TEX Archive Network, 2010, стр. 1-56, ISBN The LаTеX PPL.
книга Русев Р.(предговор,съставителство, бележки и редакция), Й.Вълчев. Апология на българския език. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 231, ISBN 978-954-8190-90-9.
книга Русев Р.,. Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2013, стр. 144, ISBN 978-619-7058-09-3.
книга Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
книга Русев, Р. Словото - начин на живот. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 278, ISBN 978-954-8190-86-2.
книга Русев, Р. Отдадени на призванието си. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 71, ISBN 954-8190-43-5.
книга Русев, Р. Филологически пристрастия. Русе, Лени-Ан, 1997, стр. 148, ISBN 954-8190-03-6.
книга Русева Й., Н. Бенчева. Микропроцесорна схемотехника. Едночипови микроконтролери PIC16F87X. Развойна среда MPLAB. Русе, Печатна база, 2003, стр. 205, ISBN 10: 954-712-.
книга Симеонов Д.Г., Д.П. Димитров, А.И. Ташев, Ж.Л. Адам, В. Пенков, П.Д. Димитров. Енергонаситени трактори (рационално агрегатиране и използване).. София, Земиздат, 1986, стр. 223, ISBN 0000.
книга Симеонов, К., И. Илиева, И. Илчев. Спортът в Русенски университет – постижения и успехи през годинитe. Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Университетско издателство, 2014, ISBN 978-619-7071-39-9.
книга Ставрев Д., И. Капинчева. Параскев Стоянов /1871-1940/. Варна, Медицински университет, 2008, стр. 146, ISBN 978-954-9685.
книга Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
книга Стийл, Дж Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 31, ISBN 954-91244-5-2.
книга Стийл, Дж.Л.,Къртис Мередит, Чарз Темпъл;консултанти:Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Допълнителни стратегии за развитие на критическото мислене - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 52, ISBN 954-91244-6-0.
книга Стийл, Дж.Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 28, ISBN 954-91244-3-6.
книга Стийл,Дж Л., Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Методи за насърчаване на критическото мислене- по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация"Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 47, ISBN 954-91244-4-4.
книга Стоицова,Т., М.Куманова, Н.Венелинова. Добрият имидж – залог за успех (в частите управление на конфликти и кризисни комуникации). София, Институт по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет, 2002, ISBN ISBN 954-535-287-.
книга Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров, И.Т.Кънев. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране. София, Техника, 1984, ISBN 954-8861-06-8.
книга Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Инструменти за повърхностно пластично деформиране на ротационни повърхнини в отвори. Русе, Печатна база на РУ „А.Кънчев”, 2002, ISBN 954-8861-08-9.
книга Събев Н. Ръководство за учебни занятия по „Икономика на здравеопазването“, първа част. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-245-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.