РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22501 до 22520 от общо 23092
други трудове Джуров В. Използване на многочестотни радиохолографски методи за реконструкция на динамични обекти с ниско ниво на отражателна повърхност и начини за интелигентното им моделиране, дисертационен труд, 2012, стр. 136
други трудове Джуров В. Използване на многочестотни радиохолографски методи за реконструкция на динамични обекти с ниско ниво на отражателна повърхност и начини за интелигентното им моделиране, автореферат, 2012, стр. 43
други трудове Димитров Д. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРИКООРДИНАТНА ИЗМЕРВАТЕЛНА ГЛАВА С ПОДОБРЕНИ ПАРАМЕТРИ, автореферат на дисертационен труд, 2013,file:///C:/Users/ddimitrov/Downloads/Awtoreferat%20DD%20(1).pdf, стр. 32
други трудове Димитров Ю. Theoretical fundamentals of calculation of a screw jack, друго, 2016
други трудове Димитров, В. Б. Измервателна система за контрол и изследване на радиалното биене на зъбни колела, Автореферат на докторска дисертация, 1997
други трудове Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, дисертационен труд, 2011, стр. 246
други трудове Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", Русе, 2011, стр. 39
други трудове Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2009, стр. 158
други трудове Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2008, стр. 35
други трудове Добрева, А. Уеб базиран курс: ОКС магистър за дистанционно обучение e-Learning Shell.2, Инженерно конструиране, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/, стр. над 200
други трудове Донева В. "Татко беше един необикновен човек! Аз обожавах баща си", интервю със Стоянка Мутафова в, 2014, стр. 6-7
други трудове Донева, В. Три километра в час. - Литературен вестник, N 4, 28.01.-03.02.2015, Рец. за "Спомени за вода", книга от Иван Станков, Велико Търново, Фабер, 2014., 2015,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1431.pdf, стр. 5
други трудове Донева, В. Знаци на човечност. Рец. за "Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнадуов" от Руси Русев. Русе, 2013, Проглас. Филологическо списание, Книга 2, ISSN 0861-7902, 2014, стр. 119-122
други трудове Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Дисертация, 2011, стр. 530
други трудове Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Русенски , 2011, стр. 30
други трудове Донева, В. Горе, при камбаната, Литературен вестник, бр.17, 10-16.05.2017, с.3, Рецензия за книгата "Камбаната" на Недялко Славов, ИК "Хермес", Пловдив, 2016, 2017
други трудове Донева, В. Моят Господ е силен и храбър В:Алманах за историята на Русе, том XVIII, Русе, изд. Лени-Ан, ISSN: 1312-0980, Рецензия, 2017, стр. 384-386
други трудове Донева, В. За верността на изследователя. Рец. за монографията "Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази" от М. Душкова. - Литературен вестник, №2, 15-21.01.2014, рецензия, 2014,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1368.pdf, стр. 5
други трудове Донева, Д. Механизми и форми на финасиране на екологичната политика в развитите индустриални страни, дисертационен труд, БАН, 1997
други трудове Досев Св. Съвременна имуномодулация и ваксинно профилактика. Какво трябва да знае майката на малкото дете, Вестник Бряг, 2009

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.