РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2301 до 2320 от общо 2344
книга ЧУКОВ, Вл. Арабският Близък Изток и Централна Азия : Проблеми на политиката, икономиката и сигурността. София, Изток-Запад, 2006, стр. 507, ISBN 954-321-240-6.
книга ЧУКОВ, Вл. Ислямският фундаментализъм : От теоретични рамки към регионални измерения. София, Изток-Запад, 2004, стр. 439, ISBN 954-321-054-3.
книга ЧУКОВ, Вл. Външна политика и идеи. София, Парадигма, 1999, стр. 400, ISBN 954-9536-11-4.
книга ЧУКОВ, Вл. Зараждане на ислямската държавност. София, Медиаком, 1994, стр. 546, ISBN COBISS.BG-ID 1029.
книга ЧУКОВ, Вл., В. Георгиев. Философия и теория на ислямското право. София, ЛИК, 1997, стр. 344, ISBN 954-607-093-9.
книга ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Ал Кайда с перо и сабя. София, Изток-Запад, 2007, стр. 356, ISBN 978-954-321-380-1.
други трудове Assenova Kamelia. Courses syllabus in Financial management, Publishing house “Stopanstvo”, Sofia, 2009, научна редакция, 2009
други трудове Coordinating Lead Authors: Verena Winiwarter and Gertrud Haidvogl. Contributing Authors and Commentators: Barben Daniel, Contin Marco, Cutura Marija, Domany Bruno, Dorondel Stefan, Egner Heike, Gajski Goran, Garcia-Santos Glenda, Gueorguiev Tzvetelin, Hartl Martina, Hein Thomas, Hudecz Ferenc, Ivan Oana, Jelen Igor, Jungmeier Michael, Kopliku Bresena, Laci Sabri, Lenhardt Mirjana, Tamáska Máté David, Mihalca Andrei, Miho Aleko, Papp Leila, Petrovic Ana, Pont Didier, Pop Ana-Maria, Popova Juliana, Sandu Cristina, Sendzimir Jan, Šmid Hribar Mateja, Stoica Georgeta, Stöglehner Gernot, Tabakovic Momir, Terzic Aleksandra, Torkar Gregor, Žlender Vita, Zojer Hans. Danube:Future White Paper on Integrated Sustainable Development of the Danube River Basin, White Paper, 2015,http://www.danubefuture.eu/sites/default/files/DanubeFuture_WhitePaper.pdf, pp. 46
други трудове Авторски колектив:Ст. Савова-Михайлова,Т.Христова,Н. Венелинова,И.Христов,Д. Василев, Н.Данкинова,М. Куманова. Европейските фондове и общините – възможности, проблеми, решения (част II: Управление и изпълнение на проекти), наръчник, 2010,https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/07774.pdf, стр. 19-45
други трудове Антонова Д. „Териториална организация на селскостопанското машиностроене” (по примера на СО „Агромашина” – Русе), дисертационен труд, 1990, стр. 196
други трудове Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия - РУ „А.Кънчев” Русе, хабилитационен труд, 2009, стр. 305
други трудове Антонова, Д. Интердисциплинарна програма за обучение на специалисти в областта на приватизацията – Агенция за приватизация – РБ, Русе; РУ „А. Кънчев” – ФПК ISBN 954-9972-19-4, Програма, 1993, стр. 36
други трудове Асенова Камелия. България в Европейската икономика, Сборник Шеста конференция на младите научни работници, София, научна редакция, 2007
други трудове Вълчев., Кр. Добри практики в сферата на образованието и възможности за внедряването им в България, статия, 2017
други трудове Вълчев., Кр. Жените в образователната система през Възраждането, статия, 2017
други трудове Генова, Л. Фискална консолидация и икономически растеж, есе, участие в конкурс на БНБ за 2013 г., 2013
други трудове Генова, Л. ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ МЛАД ИКОНОМИСТ 2012 Г., 2012
други трудове Донева, Д. Механизми и форми на финасиране на екологичната политика в развитите индустриални страни, дисертационен труд, БАН, 1997
други трудове Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. Варна, ВСУ "Черноризец Храбър"., Автореферат, 2014, стр. 55
други трудове Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ, Автореферат на дисертационен труд (40 стр.). Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.