РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3021 до 3040 от общо 3088
патенти и др. Борисов, Б. и др. Устройство за овършаване на бобови култури, Патент за изобретение, No 62376 B 1, А 01 D,1999.
патенти и др. Борисов, Б. и др. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, Патент за полезен модел, No 340 Y 1, 1999, С.,1999.
патенти и др. Борисов, Б. и др. Устройство за класоотделяща жътва, Патент за изобретение, No 102-180, 1998, (1,1999.
патенти и др. Борисов, Б., и др. Устройство за развиване на връзващата нишка от рулонни бали, Авторско свидетелство за изобретение, No 49391,1992.
патенти и др. Борисов, Б., и др. Устройство за насиняване на грубите фуражи към зърнокомбайните, Авторско свидетелство за изобретение, No 50732,1992.
патенти и др. Борисов, Б., и др. Апарат за насиняване на груби фуражи, Авторско свидетелство за изобретение, No 50953,1992.
патенти и др. Борисов, Б., Св.Митев, Г.Георгиев, Т.Тодоров, Хр.Белоев. Устройство за гранули, Регистрация на полезен модел, No №956,2008.
патенти и др. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112686,2016.
патенти и др. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112687,2016.
патенти и др. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев, А. Атанасов, Д. Бекана. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, патент, No BG 340 Y1,1999.
патенти и др. Даскалов Д., Георгиева К., Демирев Ж., Михайлов М. Комбинирана машина за почвообработка и подпластова разпръсната сеитба, патент, No 61152,1997.
патенти и др. Даскалов, Д., Ж.Демирев, Хр.Белоев, Е.Спирин. Секция за точна сеитба, патент, No 61372,1998.
патенти и др. Даскалов,Д., Хр.Белоев. Плужно тяло, патент, No 43531,1987.
патенти и др. Димитров П Д., П.Т Радулов, Й Т Даскалов. Метод и устройство за междуредова противоерозионна обработка на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 48821А,1991.
патенти и др. Димитров П., Хр. Белоев и др. Устройство за вертикално мулчиране., патент, No 65393,2008.
патенти и др. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов. Машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 64521В1,2005.
патенти и др. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Устройство за междуредова противоерозионна обработка на трайни насаждения с редове, ориентирани по наклона на склона, Патент за изобретение, No 64187В1,2004.
патенти и др. Димитров П.Д., П.Т.Радулов, Г.В.Митев. Метод и устройство за комбинирана противоерозионна обработка на почвата на наклонени терени., Утвърден научен продукт за масово внедряване., No № 8,1998.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, No 47305,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на горими дървесни отпадъци, патент, No 49782,1995.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.