РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3741 до 3760 от общо 3864
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й.Николов, Д. Христов, Н.Станчева, В.Боздуганова, Ю.Ангелов. Таблици и контролни въпроси по Съпротивление на материалите. Русенския университет, Русе, 2000, ISBN 954-712-089-1.
учебно пособие Кършаков, М. К. Технология на машиностроенето. Ямбол, Печатна база, 2004, ISBN 987-954-9999-65-5.
учебно пособие Мария Николова, Ваня Захариева. Материалознание. Русенски университет, web базиран курс, 2018, ISBN E learning..
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Младенов Ю., Д. Димитров, В. Карачорова. Структура и организация на фирмата. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 70, ISBN 978-954-712-726-5.
учебно пособие Младенов, Ю. . Организация и управление на фирмата - ръководство, допълнено и преработено. Русе, Русе, 2012, стр. 101, ISBN 978-954-8467-67-4.
учебно пособие Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
учебно пособие Младенов, Ю.П. Организация и управление на фирмата (ръководство за упражнения). , , .. Русе, Печатна база на РУ, 2003, ISBN 954-712-182-0.
учебно пособие Н.Попов, Д.Христов, Л.Даскалова, В.Петров. Ръководство за решаване на задачи по Техническа механика. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 68, ISBN 954-712-131-6.
учебно пособие Наков Н., Т. Тошков, Цв. Корийков, Бр. Сотиров, Мл. Петров, ив. Попов, Св. Цанков. МЕТРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО. Русенски университет, Печатна база РУ, учебникът е одобрен от МОНТ, протокол 13 от 23.10.1995 г., 1996, стр. 106, ISBN 0-0-0-0-0.
учебно пособие Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.
учебно пособие Николов Г., А. Чернева, Е. Пенева, В. Гагов, , П. Петров М.Трифонов. Ръководство за упражнения по технология на машиностроителните материали. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1985, стр. 95, ISBN -.
учебно пособие Николов Г., А. Чернева, Е. Пенева, В. Гагов, М. Трифонов, П. Петров. Ръководство за упражнения по технология на металите. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1982, стр. 96, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, П.С. Петров, С.И. Раевска. Ръководство за лабораторни упражнения по заваряване. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1986, стр. 88, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., С.Х Христов, Б.Р. Матеев, Х. Й. Маринов, П.С. Петров, М.Ц. Трифонов, С.И.Раевска. Ръководство за курсов проект по заваряване на металите. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1984, стр. 167, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., С.Х. Христов , Б.Р. Матеев, Х. Й. Маринов , П.С. Петров , М. Ц. Трифонов. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на металите /Раздел ЗАВАРЯВАНЕ/. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1976, стр. 62, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., С.Х. Христов, Б.Р. Матеев, Х. Й. Маринов, М.Ц. Трифонов, П.С.Петров. Ръководство за лабораторни упражнения по заваряване на металите. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1977, стр. 97, ISBN -.
учебно пособие Партинов, П.Д., Г.К. Габровски, Л.Г. Даскалова, И.А. Луканов, В.Г. Витлиемов. Ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част II. Динамика. 1. изд., 1982; 2. попр. изд. 1985, 3. доп. изд., ВТУ-Русе, 1988, стр. 130, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-Х.
учебно пособие Пеева И., Ч. Костадинов. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на дискретното производство. Русе, Академично издателство, 2019, стр. 80, ISBN 978-954-712-767-8.
учебно пособие Пеева Ив., Ч. Костадинов. Проектиране на автоматизирано оборудване (албум с конструкции и схеми). Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 63, ISBN 978-954-712-455-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.