РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 4081 до 4100 от общо 4187
други трудове Бенин, Н. Съдби, събития и родова памет, събрани в една книга. – В: Досева, Д. Една епоха, едно семейство, два рода. Русе: РУ „Ангел Кънчев”, предговор, 2010, стр. 3 – 4
други трудове Бенин, Н. Неувяхващи цветя от пъстрата градинка. – В: Йоргова, З. Моята градинка. ISBN 954-9631-07-9, предговор, 2001, стр. 3
други трудове Бенин, Н. Поетичното слово като такова. – В: Поетично слово 2000. Антология, предговор, 2000, стр. 3 - 4
други трудове Бенин, Н. Вместо предговор – В: Досева, Д., Н. Бенин. Фолклорни послания от с. Батишница, предговор, 2000, стр. 954-9548-16-3
други трудове Бенин, Никола. Бенин, Н. Афоризмите на Йордан Йорданов между философията и нравствеността. – В: Кактус в джоба. Афоризми и сатирични миниатюри. Русе: Авангард принт. ISBN 978-954-337-315-4, редактор, 2016,https://literature888.wordpress.com/2019/01/18/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%
други трудове Бенин,Никола. Паметник на 5й пеши дунавски полк, рецензия, 2012,https://www.researchgate.net/publication/330451851_PAMET_ZA_PAMETNIKA_NA_5-j_PESI_DUNAVSKI_POLK
други трудове Борисова, Е., М. Душкова. Към Слънчевата страна на Иво Андрич [Фийчър], Култура, N 1, 2019, стр. 44-57
други трудове В. Донева. Минувачи и пътници, Рецензия за книгата "Улици и кораби" на Иван Станков, изд. Фабер, В.Търново 2017 в "Литературен вест, 2017, стр. с. 5
други трудове В. Донева. Руси Русев- Предизвикан портрет "словото ме изповядва", литературна анкета в сп. " Брод", бр. 13, 2016
други трудове Василева-Иванова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, Aвтореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 2015, стр. 54
други трудове Василева-Иванова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор", 2015, стр. 210
други трудове Велева, Е. (Veleva, E.). Изследване на зависимости в многофакторни модели при малък обем от наблюдения (Small sample research on dependencies in multivariate models), дисертационен труд (dissertation), 2012,http://staff.uni-ruse.bg/eveleva/disertacia_E_Veleva.pdf, стр. 193
други трудове Великова, Е., М. Михайлова (Ред.). Магията на математиката. (Техн.ред. М.М.Петкова), по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 38
други трудове Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.). Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика, по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 118
други трудове Велислава Донева. Моят Господ е силен и храбър, Рецензия за книгата "В Русе с Елиас Канети" на Веселина Антонова и Иво Жейнов, в: Алманах за история, 2017, стр. 384-386
други трудове Виктория Рашкова. Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи, Автореферат, 2012, стр. 48
други трудове Войноховска, В. Модел за управление на качеството на обучението в условията на конструктивистка и високотехнологична среда, Автореферат, 2011, стр. 51
други трудове Георгиев, М., Т. Манолов, Ст. Караколева. Геометрична алгебра от Питагор до PSTricks. Използване на LaTeX-пакети pst-eucl и pdfscreen при обучението по математика, Девета Ученическа конференция, Ученически институт по математика и информатика, Пловдив, 2009,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/geometry_tricks_mg_ruse_screen09.pdf, стр. 1-40
други трудове Георгиев, М., Т.Манолов, Ст. Караколева. Геометрична алгебра от Питагор до PSTricks. Използване на LaTeX-пакети pst-eucl, pdfscreen и animate при обучението по математика, Ученически институт по математика и информатика, Девета ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, 2009,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/referat09_us.pdf, стр. 1-40
други трудове Донева В. "Татко беше един необикновен човек! Аз обожавах баща си", интервю със Стоянка Мутафова в, 2014, стр. 6-7

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.