РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 4081 до 4100 от общо 4102
други трудове Цанков, Св. Модел за обучение за създаване и използване на интерактивни електронни образователи ресурси, Aвтореферат на дисертационен труд, 2013, стр. 39
други трудове Цонева, Д.И. Формиране на фонематичен слух у чужденци в начален етап на обучение по български език, дисертационен труд, 1988, стр. 296
други трудове Цонева, Димитрина Игнатова. Култура на речта (лекции и семинарни упражнения), e-Learning Shell.02, 2013
други трудове Цонева, Димитрина Игнатова. Култура на речта и поведението, e-Learning Shell.02, 2013
други трудове Шойлекова К. Проектиране и анализ на многослойни бизнес архитектури, Автореферат, 2014, стр. 39
други трудове Я. Пометковa, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Цв. Харакчийска, редакционна колегия и съставители. Арнаудов сборник. Юбилеен 10 том, Сборник с доклади и съобщения. Русе: ЛЕНИ АН, 2018, стр. 524. ISBN 978-619-7058-64-2, сборник, 2018
други трудове Ялъмов, П. С новите практики у нас идват и нови проблеми пред застраховането, в-к Пари, 2009
други трудове Ялъмов, П. Истинската конкуренция в „Каско”-то е при ликвидацията на щетите, Застраховател Прес, бр. 17, 2008, стр. 4-9
други трудове Ялъмов, П. Следим пазарите в Източна, Централна и Западна Европа, като пренасяме опита им и у нас, Застраховател Прес, бр. 18, 2007, стр. 5-12
други трудове Ялъмов, П. Застраховките „Живот” с инвестиционни фондове, Застраховател Прес, бр.8, 2007, стр. 7-12
други трудове Ялъмов, П. Облекченията за застраховките „Живот” трябва да се запазят, Банкер, бр. 42, 2006
патенти и др. Stanev I. A Bulgarian Linguistic Procesosor Based on the Formal Model Control Networks - General Concept, Copy Right Certificate, No 12032014-01,2014.
патенти и др. Stanev I., K. Grigorova. KBASE Unified Process, Copy Right Certificate, No 12032014-02,2014.
патенти и др. Vassilev T. I., Chrysanthou Y., Spanlang B. METHOD FOR DRESSING AND ANIMATING DRESSED CHARACTERS, Патент, No G06T15/70,2005.
патенти и др. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова, К. Габровска-Евстатиева. Автоматизирана система за управление на нетните приходи от възобновяеми енергийни източници, Сертификат за защитени авторски права, No 06.07.2016,2016.
патенти и др. Василев, Ц.И. Метод и програма за откриване на колизии при симулация на плат с трасиране на лъчи, извършвано от графичен процесор, Сертификат за авторски права, No 02092014,2014.
патенти и др. Василев, Ц.И., Б. Мутев. Софтуерна библиотека за разработване на игри с цел обучение на студенти по Програмиране и Обектно-ориентирано програмиране, Сертификат за авторски права, No 01092014,2014.
патенти и др. Джуров В. И., М. Костова. Inteligent Approach to Determine the Type of Objeccts with Low Effective Reflective Surface, Built with Stealth Technology, полезен модел, No 09.09.2015,2015.
патенти и др. Джуров В., М. Костова,К. Джуров. Аpplication of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action, полезен модел, No 01.04.2015-1,2015.
патенти и др. Маноилов, П., А. Бороджиева, Ц. Василев, В. Войноховска. Устройство за фитнес, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 2230,2016.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.