РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 661 до 677 от общо 677
книга Великова, Е., М. Михайлова. Магията на математиката (Magic of Mathematics), двуезична книга - български език и английски език, М.М.Петкова (Техн.ред.). Русе, Русенски университет, 2013, стр. 38, ISBN 311.
книга Вълков Л., Ю. Кандиларов. Вложен интерфейсен метод за елиптични и параболични задачи. Печатна база при РУ, Медиатех, 2011, стр. 202, ISBN 978-954-8467-30-8.
книга Гроздев, С., Н.Михайлов, Е. Великова (Ред.). България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Природо-матемтически и инженерни науки, Форум „България – Русия”, Министерство на образовани. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 371, ISBN 978-954-712-451-6.
книга Дамянова, Р, Н.Михайлов, Е. Великова (Ред.) България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Хуманитарни науки, Форум „България – Русия”, Мин. България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Хуманитарни науки, Форум „България – Русия”, Министерство на образованието и науката. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 225, ISBN 978-954-712-451-6.
други трудове Василева-Иванова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор", 2015, стр. 210
други трудове Василева-Иванова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, Aвтореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 2015, стр. 54
други трудове Великова, Е., М. Михайлова (Ред.). Магията на математиката. (Техн.ред. М.М.Петкова), по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 38
други трудове Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.). Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика, по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 118
други трудове Евтимова В.С. Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ, дисертационен труд, 2004
други трудове Кандиларов, Ю. Вложен интерфейсен метод за един клас параболични задачи, дисертационен труд, 2005, стр. 145
други трудове Костова М. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОРМИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА РАДИОХОЛОГРАФСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИНАМИЧЕН ОБЕКТ В УСЛОВИЯ НА СТОХАСТИЧНА ШУМОВА СРЕДА, дисертационен труд, 2010, стр. 125
други трудове Костова М. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОРМИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА РАДИОХОЛОГРАФСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИНАМИЧЕН ОБЕКТ В УСЛОВИЯ НА СТОХАСТИЧНА ШУМОВА СРЕДА, автореферат, 2010, стр. 48
други трудове Михова А. Т. Пресмятания в матрична алгебра над крайномерна Грасманова алгебра, дисертационен труд, 2010, стр. 117
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5700, стр. 1 - 72
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, Д249, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1 - 247
патенти и др. Джуров В. И., М. Костова. Inteligent Approach to Determine the Type of Objeccts with Low Effective Reflective Surface, Built with Stealth Technology, полезен модел, No 09.09.2015,2015.
патенти и др. Джуров В., М. Костова,К. Джуров. Аpplication of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action, полезен модел, No 01.04.2015-1,2015.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.