РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 81 до 100 от общо 103
доклад Петрова, M., В. Войноховска. Интердисциплинарна насоченост на обучението по информационни технологии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 63-68, ISBN 1314-4111.
доклад Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите. В: Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014
доклад Цанков, Св., В. Войноховска. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРАКТИВНХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ. В: XVI Международной научно-практической дистанционной конференции. Теоретические и методологические проблемы современного образования, Москва, Институт стратегических исследований, 2013, стр. 111-114, ISBN 978-5-91891.
доклад Цанков, Св., В. Войноховска. Основни принципи и техники на Аdobe Flash за представяне на факти и понятия при разработване на учебен дизайн. В: Национална конференция с международно участие 28-30 юни, Сливен, Издателство на Технически университет - Варна, 2013, стр. 115-118, ISBN 1312-8612.
доклад Цанков, Св., В. Войноховска. Критерии за оценяване на интерфейса на електронните образователни ресурси. В: Международна научна конференция “Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Икономически университет – Варна, Идателство "Наука и икономика", 2012, стр. 232-236, ISBN 978-954-21-0630-2.
доклад Цанков, Св., В. Войноховска. Критерии за оценяване на полезността на електронните образователни ресурси. В: Международна научна конференция “Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Икономически университет – Варна, Идателство "Наука и икономика", 2012, стр. 237-241, ISBN 978-954-21-0630-2.
учебник Войноховска, В., Св. Цанков. УЕБ ДИЗАЙН С CSS. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2013, стр. 170, ISBN 987-954-8675-63-5.
учебник Войноховска, В., Св. Цанков, Р. Русев. ADOBE INDESIGN CS5. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2013, pp. 206, ISBN 987-954-8675-72-7.
учебник Теодосиева, М., В. Войноховска., Св. Цанков. УЕБ ДИЗАЙН С(X)HTML. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2012, стр. 238, ISBN 987-954-8675-37-6.
учебник Цанков, Св., В. Войноховска. ПРОГРАМИРАНЕ С JAVASCRIPT. Плевен, Издателство "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 321, ISBN 978-619-7071-91-7.
учебно пособие Василев, Цв., В. Войноховска. Операционни системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет, Русенски университет, 2013, ISBN XXXX-XXXX.
учебно пособие Войноховска, В. Ръководство за работа с Macromedia Flash. Електронно издание на CD, ,, 2008, ISBN ,.
учебно пособие Войноховска, В. HTML 5. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 82, ISBN 978-619-207-196-7.
учебно пособие Войноховска, В. ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 85, ISBN 978-619-207-197-4.
учебно пособие Войноховска, В. Ръководство за работа с Macromedia Dreamweaver MX2004. Електронно издание на CD, ,, 2009, ISBN ,.
учебно пособие Войноховска, В., М. Теодосиева. Издателски системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет "Ангел Кънчев", ?, 2013, ISBN ?.
учебно пособие Войноховска, В., Св. Цанков, М. Теодосиева. Мултимедийни системи и технологии – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България-модул Първа българска държава. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимеден продукт за обучение по Microsoft Word 2010. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ADOBE FLASH. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.