РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 861 до 880 от общо 887
други трудове Душкова, М. Българското възраждане в 100 артефакта. - Култура, Рец. за Ненов, Н. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази за музея. София: Импресарско-и, 2018,http://www.kultura.bg/media/file/phpUkVcot8878.pdf, стр. 58-59
други трудове Душкова, М. Константин Мутафов – идеалист и съзидател. - Литературен вестник, Рец. за Донева, В., В. Антонова, Ст. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество. Русе, 2017,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1545.pdf, стр. 3
други трудове Душкова, М. Русе 2014. - Света гора, № М (13). Велико Търново. Изд. Фабер, Литературен обзор, 2014, стр. 458-462
други трудове Душкова, М. “И сякаш наистина нищо и никога не е било…”. – Литературен вестник, N 7, Рецензия за Силвия Томова, “Тит от Никомедия” [роман], ИK „Жанет-45“, Пловдив, 2012, 2013,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1320.pdf, стр. 5
други трудове Душкова, М. Формули за живот: свобода, човечност, духовна сила. Рец. за Константинов, К. Път през годините. Неиздадени спомени. С., НБКМ, 2011., Електронно списание LiterNet, 29.01.2012, № 1 (146), 2012,http://liternet.bg/publish/mdushkova/kkonstantinov.htm
други трудове Душкова, М. В безкрая на Словото. Рец. за Русев, Р. Словото –начин на живот. Русе., Лени-Ан, 2011., Литературен вестник. N 24, 20-26.06.2012, 2012,https://litvestnik.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%, стр. с. 5
други трудове Душкова, М. Литературно Русе 2010-2011. Рец. за Брод, VII, (Русе), 2011, N 10. Маринова, Й. Аз и насекомото в главата ми. Три Консултин ЕООД. Русе, 2010. Арнаудов, М. Разкази. Лени Ан Русе. 2010, Редактор: Руси Р, Света гора, № К (11). Велико Търново. Изд. Фабер, 2010, стр. с. 672-675.
други трудове Душкова, М. Поетика на Константин-Константиновия разказ. Научни ръководители: проф. д-р Славчо Иванов (до 2005) и доц. д-р Руси Русев. Резензенти: проф. дфн Симеон Янев, доц. д-р Татяна Ичевска, Дисертация, 2010, стр. 285
други трудове Душкова, М. Матей Вишниек и абсурдната реалност. Рец. за "Град с единствен жител" от М. Вишниек, Литературен вестник, No 13, 7-13.04.2010, с. 6. Също: Света гора. Велико Търново, 2009, No 10 (“Й”),, 2010,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1086.pdf, стр. с. 6
други трудове Душкова, М. Поетика на Константин-Константиновия разказ, Автореферат, 2010, стр. 35
други трудове Душкова, М. Литературно Русе 2009. Рец. за Недков, Ал., Г. Стефанова. Вестникарят, вестникът, Русе, 2010; Пигулева, Н. Храмът “Светлоструй”. Русе, [2009]. Гергицов, К. Русе – преживени театрални мигове. Спомени, , Света гора. Велико Търново, 2009, No 10 (“Й”), 2009, стр. 454-456
други трудове Душкова, М. „Не се гаси туй, що не гасне“ [Фийчър], Култура. Портал за култура, изкуство и общество, 2019,http://kultura.bg/web/%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%B9-%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5/?fbclid=IwAR0Zvh4HLWVu5tFDy1zy4YE3-ST9A8gocS0YQK4mg
други трудове Недкова Е. Похвално слово за народните будители . BCSBC Newsletter В-к на Българо-канадско д-во в Британска Колумбия, Ванкувър Канада, др., 2006, стр. 1-3 бр.3
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език, Дисертационен труд, 2018, стр. 245 с.
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език., Автореферат, 2018, стр. 37 с.
други трудове Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език.София, БАН, Дисертационен труд, 1999, стр. 335
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език. София, Автореферат, 1999, стр. 28 с.
други трудове Радева, В. Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст (3-7 годишни). Одобрена със заповед №РД09-1123/04.07.2018 на Министъра на образованието и науката., Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2018
други трудове Радева, В. Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство./Одобрена със заповед № РД09-1041/25.01.2017 на Министъра на образованието, Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2017

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.