РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 961 до 980 от общо 990
учебно пособие Христова,П. EXEL 2003, WEB сайт за дистанционно обучение на служителите от министерството на администрацията. София, ...., 2006, ISBN .....
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по видео обработка с Ulead VideoStudio. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Интерактивен обучаващ мултимедиен продукт - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по аудио обработка със Sound Forge. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение за работа с програма за растерна обработка на компютърна графика Photoshop CS. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN _.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по видео обработка с InterVideo WinDVD Creator. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимеден продукт за обучение по Microsoft Word 2010. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ADOBE FLASH. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България-модул Първа българска държава. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков,Св., В. Войноховска, М. Теодосиева. Web дизайн – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
книга Stanev I., K. Grigorova (Editors). Knowledge Based Automated Software Engineering. Cambridge, UK, Cambridge Scholars Press, 2012, pp. 162, ISBN 978-1-4438-3771-2.
други трудове Minev, Ekaterin. Grid method studies of the geometrical uncertainties in free form and micro processes, PhD thesis from Cardiff University, 2012,http://orca.cf.ac.uk/32291/
други трудове Tsankov, Sv. GROWW SINERGEE Website by International Project - ERAZMUS+, funded with support from the EC, Education Website, 2017,http://groww.info/groww2/index.php
други трудове Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006
други трудове Атанасова, Г. Ролята на алгоритмите за изграждане на професионална компетентност в областта на компютърните науки, Автореферат, 2014, стр. 44
други трудове Баева Д.Ц. Интегриране средствата на приложния софтуер за интензифициране формирането на чуждоезиков фонематичен слух, Автореферат, 2013, стр. 41
други трудове Виктория Рашкова. Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи, Автореферат, 2012, стр. 48
други трудове Войноховска, В. Модел за управление на качеството на обучението в условията на конструктивистка и високотехнологична среда, Автореферат, 2011, стр. 51
други трудове Станев И. Метод за автоматизирано програмиране на роботи., Дисертация.Катедра Информатика и информационни технологии. Русенски уноверситет. Русе., 2014, стр. 141
други трудове Цанков, Св. XXIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), Уеб сайт, 2017,http://www.bcpc.eu/XXIX/

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.