РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 981 до 1000 от общо 1003
учебно пособие Тодорова, С. Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена екология. Диджитал Принт Експрес ООД, София, Либра Скорп, 2015, стр. 153, ISBN 978-954-471-290-7.
учебно пособие Цветан Димитров, Милувка Станчева. Технология на силикатните материали - ръководство за лабораторни упражниния.. РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-594-0.
книга Gjore Nakov, Daniela Nikolovska Nedelkoska, Ljupka Necinova. Influence of harvesting year and storage conditions of the Vranec wine: physico-chemical characteristics.. Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, pp. 72, ISBN 978-3659525940.
книга Драгомир Добруджалиев. Управление на качеството. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN 978-954-47.
книга Драгомир Добруджалиев. Информационни системи. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. Машини, апарати и съоръжения в химическата и биохимическа промишленост. Бургас, Либра Скорп, 2011, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD, преработено и допълнено издание. Бургас, Либра Скорп, 2010, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD. Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, 2009, ISBN ISBN-978-954-8422.
книга Николова И. Координационни съединения на някои преходни метали с новосинтезирани цинамоилни производни. Разград, Полиграф, 2017, стр. 35, ISBN -.
други трудове Dimitrov Ts., D. Marinov. Synthesis and characterization of zircon ceramic pigments with rare-earth elements, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 115
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Kokkori. Synthesis of ceramics in different colors from industrial waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Stancheva. Motion for technological scheme for synthesis of ceramics of waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Georgiev D., Ts. Dimitrov. Synthesis of zeolite NaA with facets by the sol-gel technology, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 131
други трудове Stancheva M., Ts. Dimitrov, D. Daher. Synthesis of Ytterbium selenite and selenide, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 114
други трудове Василева, Н. Имобилизация на глюкозооксидаза върху полимерни мембранни матрици, Дисертационен труд, 1996, стр. 122
други трудове Дамянова С. Технология на ароматични продукти от лечебни и етеричномаслени растения, дисертация за придобиване на научна степен Доктор на науките, 2015, стр. 324
други трудове Дамянова С. Получаване и изследване на ароматични продукти от прополис с цел приложение в парфюмерията и козметиката, дисертация за получаване на образователна и научна степен “доктор”, 1999
патенти и др. Ангелов Х.,Н.Стоянов,М.Кирилов,Г.Николов,З.Димчева. Производни на 1,2-оксофосфол-3-ен,метод за тяхното получаване и приложението им, Авт. свид. НРБ, No 36458/02.06.1977,1977.
патенти и др. Джагарова Е.,Вл.Димитров,Т.Бохосян,К. Томов,С. Илиев,С. Цветанов, В. Матева. Еластомерна смес, авторско свидетелство, No 43616 С08l 23/22,1982.
патенти и др. Илиев И.,Ст. Лазаров, В.Камбурова, А.Терзиев. Топлообменник, Патент, No 2600,2017.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.